Siteye Video Albüm Ekleme – dosya sırası

Siteye Video Albüm Ekleme – 2

Siteye Video Albüm Ekleme – dosya sırası

Siteye Video Albüm Ekleme – dosya sırası

Bu sefer değişik bir yöntemle siteme videoları entegre ettim. Bu yöntem daha basit ve daha kullanışlı. İhtiyacımız olan bir youtube hesabı ve biraz web sitesi alanı. Kodlar benden.

 1. Öncelikle youtube’a yüklediğimiz bir videoyu açıyoruz. Videonun hemen altında “Embed” adında bir düğme var.
 2. Oraya tıklayınca açılan bölümdeki tüm kodları kopyalayıp bir txt dosyasına yapıştırın. Dosyaya güzel bir isim verin ve sitenizdeki videoalbum klasörünün altına kaydedin.
 3. Bu klasörde bir tane defult.asp dosyası ve bir sürü txt dosyası olması yetiyor.

Kodlar:

Dim f,f2,fso,filelist,fn:Dim parent
Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
f1="/VideoAlbum/":f2=Server.MapPath(f1)
Set f=fso.GetFolder(f2):Set FileList=f.files
f2=replace(f2,"\","/")
if Request.QueryString("d")&"">"" then
  d=Request.QueryString("d")&".txt":d=replace(d,"+"," ")
en if
if fso.fileexists(f2&"/"&d)=true then
  Set f3=fso.OpenTextFile(f&"\"&d,1)
  Response.Write(f3.ReadLine)
  f3.Close:set f3=nothing
end if
response.wite("<hr />")
For Each fn in FileList
  if lcase(right(fn,3))="txt" then
    fsdir_temp=right(fn,len(fn)-len(f)-1)
    fsdir_temp=left(fsdir_temp,len(fsdir_temp)-4)
    fsdir_temp2=replace(fsdir_temp," ","+")
    response.Write("<a href=""/VideoAlbum/"&fsdir_temp2&".html"">")
    response.Write(fsdir_temp&"</a><br/> ")
  end if
next