TCP/IP üzerinden SQL Server 2012 bağlantısı nasıl yapılır?

TCP/IP üzerinden SQL Server 2012 bağlantısı nasıl yapılır?

 

“A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 – Error Locating Server/Instance Specified) ”

Eğer SQL sunucusuna bağlanırken siz de yukarıdaki gibi bir hata alıyorsanız, çözüm için önce şunları kontrol edin.

sql server 2012 facets

sql server 2012 facets

 1. Veritabanının uzak bağlantıları kabul edecek şekilde yapılandırıldığından emin olun
  • “SQL Server Management Studio” açılır. Resimdeki gibi sunucu adının üzerine sağ tıklanır
  • “Facets” linkine tıklanır ve açılır listeden “Server Configuration” seçilir
  • Aşağıdan “RemoteAccessEnabled” ayarı “true” olamıs gerekiyor
 2. SQL Servislerini kontrol edin
  • Tüm SQL servisleri otomatik başlama modunda olmalılar.
  • Ne olur ne olmaz diye hepsini başlar durumda bırakmanızı öneririm.
 3. SQL bağlantı kodlarını düzgün yazdığınızdan emin olun.
  • Örnek: Public conn As SqlConnection = New SqlConnection(“Data Source=192 . 168 . 0 . 2\SQLExpress;Network Library=DBMSSOCN;Initial Catalog=DatabaName;User Id=sa;Password=MyPassword;”)
  • “Data Source=192 . 168 . 0 . 2\SQLExpress” veritabanı sunucusunun adı ve adresini belirtiyor
  • “Network Library=DBMSSOCN;” IP üzerinden bağlantı kuracağımızı belirtiyor
  • “Initial Catalog=DatabaName;” bağlanacağımız veritabanı adını,
  • ID ve Password bölümü de veritabanıa bağlanırken istenen kullanıcı adı ve şifreyi belirtiyor
 4. Sunucu üzerindeki güvenlik duvarında SQL servisleri ve portları için izin vermeniz gerekiyor
  • Start > Run > Firewall.cpl
  • “Özel Durumlar/Exceptions” sekmesi tıklanır.
  • “1433 nolu port”, “sqlbrowser.exe”, “sqlwriter.exe” ve “sqlservr.exe” listeye eklenir
 5. SQL Server’ı TCP/IP Üzerinden Çalışmak Üzere Ayarlayalım
  • SQL Server Configuration Manager’i açın.
  • SQL Server Network Configuration / Protocols for MSSQLSERVER linkine gidin.
  • Sol taraftan TCP/IP’ye çift tıklayarak ayar penceresini açın.
  • Protocol sekmesindeki Enabled ayarını Yes yaparak TCP/IP protokolü ile bağlantı kabul edilmesini aktif hale getirin.
  • IP Addresses sekmesine geçin. Şimdi sunucunun hangi IP adresine/adreslerine gelen TCP/IP yanıtlarına cevap vereceğini belirlememiz gerekiyor.
  • Bu sekmede sunucunuzun o anda sahip olduğu tüm IP adresleri görünecektir.Bu IP adreslerinin hangilerinden bağlantı kabul etmek isiyorsanız, bu IP adreslerinin ayarları içerisinde yer alan Enabled propertylerini Yes yapın.

Galiba bu kadar. Bunları bu problemi şimdiye kadar iki defa yaşadığım ve her seferinde uzun uzun çözümünü aradığım için yazdım. Özel bir nedeni yok.