Wordpress İle Arşiv Sayfası Oluşturma

WordPress İle Arşiv Sayfası Oluşturma

Arşiv Sayfası

Arşiv Sayfası

Daha önceki bir yazımda bahsettiğim gibi WordPress ile sitenize arşiv sayfası oluşturmak çok kolay. Lakin eğer istediğiniz tasarım farklı bir şey ise, mesela benim sitemde kullandığım tarz gibi, biraz uğraşmak gerekiyor. İnternette basit birkaç tasarım bulmak mümkün ama benim yaptığım gibi bulamazsınız, çünkü ben de bulamadım. Farklı farklı yerlerden öğrendiğim kodlar ve biraz da PHP tecrübemi kullanarak basit bir kaç döngü sayesinde bir şeyler yaptım. Eski yazıda bahsettiğim kodlar çalışmamaya başlamış, yeni farkettim. Arşiv sayfama baktığımda her yıl 5 yazım varmış gibi gözüküyordu. İlk başta şaşırdım, inandım, ama sonra anladım hatalı olduğunu. Ben de uzun araştırma ve denemelerim sonucunda yandaki resimde görüldüğü gibi bir sayfaya ulaşabildim. Siz bu kadar uğraşmayın diye de kodları aşağıya yazdım. Alın kendi malınız gibi kullanın.

Adım 1

Temanızın bulunduğu klasörde “Archives.php” adında bir dosya oluşturun, ve bu kodları oraya yapıştırın.

<php /* Template Name: Archives */ get_header(); do_atomic( 'before_content' ); ?>
<div id="content">
<?php do_atomic( 'open_content' ); ?>
<div class="hfeed">
<div class="entry-content">

<h1 class="entry-title"><?php the_title(); ?></h1>
<ul><?php $myposts=get_posts('numberposts=-1&orderby=post_date&order=DESC'); foreach($myposts as $post) : $year = mysql2date('Y', $post->post_date);
if($year != $previous_year){
    echo '
<li style="list-style:none;"><b>'.$year.'</b>';
}
echo '
<li style="list-style:disc;margin-left:3em;"><b>';
the_time('j F');
echo '</b>: <a href="';the_permalink();echo '">';
the_title();echo '</a></li>

';
if($year != $previous_year){echo '</li>

';}
$previous_year = $year;
endforeach;

?></ul>
</div>
</div>

<?php do_atomic( 'close_content' ); // Close content hook get_template_part( 'loop-nav' ); ?></div>

<!-- #content --><?php do_atomic( 'after_content' ); get_footer(); ?>

Adım 2

WordPress yönetim panelinizden yeni sayfa oluştura girin. İstediğiniz bir başlık yazın. Sağ tarafta şablon yazan yerden “Archives“i seçin ve kaydedin.