Value Type vs Reference Type

 

Value Type Reference Type
 • int, bool ve char gibi tiplerdir
 • null değeri alamazlar
 • struct’a benzerler
 • System.ValueType sınıfından türemişlerdir
 • new ile oluşturulamaz
 • RAM’de stack denen yerde direk değerleri tutulur
 • sınıf veya nesnedir
 • null değeri alabilirler
 • class ve inerface’e benzerler
 • System.Object sınıfından türemişlerdir
 • new ile oluşturulabilirler
 • RAM’de stack zerinde tutulur, ayrıca heap denen yerde gerçek datanın referans değeri tutulur