C#

C# ile string veya int Değerini Enum'a Dönüştürmek

String veya int değerini Enum'a dönüştürmek için öncelikle Enum türünde bir değişken tanımlanır. Daha sonra, Enum'un "parse" metodu kullanılarak string veya int değer Enum türüne dönüştürülür.

Örnek olarak, aşağıdaki gibi bir Enum tanımlanabilir:

public enum Days {
  Monday = 1,
  Tuesday = 2,
  Wednesday = 3,
  Thursday = 4,
  Friday = 5,
  Saturday = 6,
  Sunday = 7
}

Aslında herhangi bi int değerini enuma dönüştürmek içni aşağıdaki gibi cast kullanılabilir

Days value= (Days)1;


Eğer bir stringden enuma dönüştürmeniz gerekiyorsa Enum.Parse metodunu kullanmalısınız

Days value = (Days) Enum.Parse(typeof(Days), "Friday");​


Eğer int ya da string enum değerleri dışındaysa hata verecektir. Bunu engellemenin bir yolu try catch kullanmak bir diğer yolu da aşağıdak gibi Enum.IsDefined kullanmak

if (Enum.IsDefined(typeof(Days), 3)) { ... }​