Backend

Maximum Request Length Exceeded Hatasının Çözümü

Genellikle video gibi büyük dosyaları yüklerken alınan hatanın çözümü için web.config dosyasında bir düzenleme yapmak gerekiyor

<configuration>
  <system.web>
    <httpRuntime maxRequestLength="1048576" />
  </system.web>
  <system.webServer>
   <security>
     <requestFiltering>
      <requestLimits maxAllowedContentLength="1073741824" />
     </requestFiltering>
   </security>
  </system.webServer>
</configuration>​

 • maxRequestLength kilobayt cinsinden ölçülür
 • maxAllowedContentLength bayt cinsinden ölçülür

bu yapılandırma örneğinde değerlerin farklı olmasının nedeni budur. (Her ikisi de 1 GB'a eşittir.)


Ve birisinin bu istisnayı ele almanın ve kullanıcıya anlamlı bir açıklama göstermenin bir yolunu araması durumunda ("Çok büyük bir dosya yüklüyorsunuz" gibi bir şey):

//Global.asax
private void Application_Error(object sender, EventArgs e)
{
  var ex = Server.GetLastError();
  var httpException = ex as HttpException ?? ex.InnerException as HttpException;
  if(httpException == null) return;

  if (((System.Web.HttpException)httpException.InnerException).WebEventCode == System.Web.Management.WebEventCodes.RuntimeErrorPostTooLarge)
  {
    //handle the error
    Response.Write("Lütfen daha küçük bir dosya yükleyin");
  }
}