Sunucunun çalışma zamanını (server uptime) ASP ile gösterme

ASP ile sitenize video album ekleme

Okulumuzun sitesine video albüm koymak istemiştim sadece. Ne kadar zor olabilir ki diye düşündüm. Jquery Tools’da Flow Player diye bir bedava oynatıcı vardı. Bunu kullanmanın zamanı geldi diye düşündüm. Öncelikle siteye bir klasör oluşturdum “VideoAlbum” adında. Altına flv’ye dönüştürdüğüm videoları koydum. Sonra sitede tüm bu videoların gözükmesini sağlayacak bir kaç satır kod yazdım, yada daha doğrusu bulduğum hazır bir kodu benim ihtiyacıma göre değiştirdim.

İhtiyacımız olan bir video düzenleyici, bir de video dönüştürücü program. Videoları kesip, biçip, birleştirip, sonra da flv formatına dönüştürecek şeyler olması lazım. Bundan sonrası tamamen kodlama.

Şimdi gelelim kodlamaya:

<%
'ilk önce filesystemobject oluşturuyoruz.
'bununla klasörleri ve dosyaları göreceğiz
Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

'sonra videolaramızın bulunduğu klasörün adresini yazıyoruz.
f2="D:\web\VideoAlbum"

'burada f değişkeni video klasörünün adı,
'FileList, o klasörün içindeki dosyaların adreslerinin bulunduğu dizi
Set f=fso.GetFolder(f2):Set FileList=f.files

'kısa bir döngü ile dosyalarımızın bulunduğu diziyi elden geçiriyoruz
For Each fn in FileList

  'eğer istediğimiz bir video türü ise onu yazdıracak ekrana
  if lcase(right(fn,3))="mpg" or lcase(right(fn,3))="avi" then

    'video dosyasının sadece adını alıyor, adresini bırakıyoruz
    fsdir_temp=right(fn,len(fn)-len(f)-1)

    'burada da ekrana yazdırıyoruz
    response.Write("&lt;a href=""?d="&amp;fsdir_temp&amp;"""&gt;")
    response.Write(left(fsdir_temp,len(fsdir_temp)-4)&amp;"&lt;/a&gt;")
  
  end if
next %>

Bu d değişkeni ile yapacaklarımız bir sonraki yazıda inşallah. Çünkü tamamen farklı bir konu.