Siteye Youtube kullanarak video albüm oluşturma

Siteye Youtube kullanarak video albüm oluşturma

Youtube bilgilerini barındıran video albüm tablosu

Youtube bilgilerini barındıran video albüm tablosu

Tüm yaptığım araştırma, denem ve yanılmalardan sonra en ideal ve en hızlı yöntemi buldum. Veritabanından yönetim.
Veritabanında bir tablo açtım. “tarih”, “başlık” ve “içerik” adında üç alan var. İçerik bölümüne youtube’un embed kodlarını yapıştırdım, sonrası basit.

Sayfa yüklendiğinde tabloyu tarihi sondan başa doğru sıralayarak açıyoruz. ilk kayıttaki başlık ve içeriği direk olarak yazdırıyoruz. Sonra tüm kayıtları bir liste şeklinde sayfaya ekliyoruz..

Bu kadar. Ben asp ile yaptım bunu ama başka dillerle de rahatlıkla yapılabilir. Aşağıda kodları var. Fazlalık olarak bir “d” değişkeni mevcut. Bu değişken ile hangi videonun yüklenmek istediğini öğreniyoruz. Eğer “d” değişkeni boşsa yani sayfa ilk defa açılıyorsa listedeki ilk videonun yüklenmesi için bir ayar yapıyoruz.

asp kodları da işte bunlar:

d=Request.QueryString("d")
if d="" then
    rst.open "select * from VideoAlbum order by date desc"
else
    rst.open "select * from VideoAlbum where id="&d
end if
title=rst("Title"):embed=rst("Embed"):rst.close

%><h1>VIDEO ALBUM</h1><hr /><h2>
<%=title%></h2><div align="center">
<%=embed%></div><hr /><%

'şimdi video gösterilecek. seçilen yada ilk sıradaki.
rst.open "select * from VideoAlbum order by date desc"
'şimdi de video listesi geliyor.
do while not rst.eof
    response.Write("<a href=""?d="&rst("id")&""">"&rst("Date"))
    response.Write(" - "&rst("Title")&"</a><br />")
    rst.movenext
loop
rst.close