Bing resimlerini web sitemizde nasıl kullanırız?

Bing resimlerini web sitemizde nasıl kullanırız?

Bir örnek ile göstermek istiyorum ne yapmak istediğimi. Önce Bing‘in sitesine girin ve arka plan resmine dikkat edin. Sonra bizim GYP sitesine girin ve yine arka plan resmine dikkat edin. Aynı ama güzel olan şu ki: bu sadece bir seferliğe mahsus bir şey değil. Sürekli aynı resim gözükmekte. Bunu yapmak için Microsoft ile anlaşmaya da gitmedim, kodlarını da çalmadım. Daha doğrusu buna gerek kalmadı, çünkü çok güzel bir site sayesinde tüm bu resimler anında internetin en güzide arşivlerine düşüyor.

GYP Anasayfası

GYP Anasayfası

BING Anasayfası

BING Anasayfası

Dikkat edin: sitenin adı istartedsomething.com/bingimages/. Bir de bu sitenin RSS sayfası var: feeds.feedburner.com/bingimages. Benim tek yaptığım ise ASP ile bu RSS’i okuyup resim adreslerini bulmak ve onları sitemde kullanmak. Aslında çok kolay bir iş ama ilk seferde herkes zorlanabilir.

Adım 1: Değişkenler tanımlanır.

<%Set xml=Server.CreateObject("msxml2.ServerXMLHTTP") Set doc=Server.CreateObject("msxml2.DOMDocument")%>

Adım 2: RSS adresi GET komutuyla açılır.

<% xml.open "GET","http://feeds.feedburner.com/bingimages",false xml.send doc.loadXML(xml.ResponseText)%>

Adım 3:İlk “title” özelliği “United States” olan kayıt işleme konur

<%Set items=doc.getElementsByTagName("item") for i=0 to 10 Set curitem=items.item(i) For Each objChild in curitem.childNodes if LCase(objChild.nodeName)="title" then if instr(objChild.text,"United States")>0 then
        x=true:exit for
      end if
    end if
  Next
  if x=true then
    text=objChild.text
    text=left(text,instr(text,"(")-2)
    Set enode=curitem.SelectSingleNode("enclosure")
    Set node=enode.SelectSingleNode("@url")
    enclosure=node.Text&""
    exit for
  end if
next%>

Adım 4: son olarak gösteri zamanı

<style>html{
  background:url('<%=enclosure%>') no-repeat center fixed;
  -webkit-background-size:cover;-moz-background-size:cover;
  -o-background-size:cover;background-size:cover;
}</style>