Database

MDF dosyasından SQL Server versiyonunu öğrenme

1. MDF dosyasından SQL Server versiyonunu öğrenmek için Powershell açılır ve aşağıdaki kod  yazılır:

get-content -Encoding Byte "C:\NORTHWND.mdf" | select-object -skip 0x12064 -first 2​


2. Sonuçta aşağıdaki gibi iki tane sayı dönecek:

86
3​


3. Doğru versiyonu bulmak için alttaki sayıyı 256 ile çarpıp üstteki sayıyı eklemeniz gerekiyor. Cevap size mdf dosyasının versiyonunu verecek:

3*256+86

= 854​